Cytorl Dust 150g - přípravek proti hmyzu

129 Kč
99 Kč
82 Kč bez DPH
Skladem 18 ks
Cytrol dust je práškový insekticid, pro domácí i profesionální použití, kterým můžete hubit obtížný hmyz.
Kód produktu
129
Výrobce
PelGar
Záruka
2 roky
Hmotnost
0.1 kg
Popis
Hodnocení

Cytrol dust je práškový insekticid, pro domácí i profesionální použití, kterým můžete hubit většinu obtížného hmyzu.

Lze jej použít na skladištní škůdce (Červotoč spížní, Pisivky, Potemník moučný, Potemník ničivý, Potemník skladištní), Švábi, šváb americký, rus. Moli, Blechy, Rybenky, Klíšťata, Svinky a stinky a další.

Škůdce můžete pomocí Cytrolu Dust hubit v domácnosti, veřejných i stravovacích budovách, sklepích, technických a jiných objektech...

Nesmí se použít v prostorech, kde jsou uskladněny potraviny, krmivo, nebo, kde se manipuluje s jídlem, ani tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s dětmi, či domácími zvířaty.

Cytrol Dust působí dotykově i požerově, někteří škůdci jej zanášení na sobě do kolonie, čímž dochází k jeho aktivnímu šíření.

 

 

Návod k použití

Učinná látka: cypermethrin (5 g v 1 kg přípravku)
(Nebezpečná komponenta -CAS 52315-07-8)
CYTROL DUST je širokospektrý insekticidni popraš s dlouhodobým účinkem na inertních površích jako je zdivo, beton, dřevo, kůra apod. vyznačující se nízkou
toxicitou vůči teplokrevným živočichům. Působí kontaktně a požerově a je účinný i proti skrytě žijícím škůdcům. Přípravek hubí všechna vývojová stadia létajícího
a lezoucího hmyzu (kromě roztočů) a skladištních škůdců. Přípravek lze použít v domácnostech, skládkách, veřejných a stravovacích budovách, sklepních prostorách,
technických a skladovacích prostorách, k ochraně muzejních preparátů a sbírek aj.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organizmy, muže vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí!
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí!
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
520/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
524/25 Zamezte styku s kůžía očima!
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
536/3 7/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblicejový štít.
57/47 Uchovávejte obal těsně uzavřeny při teplotě nepřesahující 40°C
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu.

APLIKACE:
Popraš se aplikuje přímo z plastové lahve/foukačky tak, že odejmeme červenou průhlednou krytku směrem nahoru (netočíme!), odklopíme pásku černého uzávěru se závitem, který musí zůstat na lahví. Zmáčknutím lahve začne vycházet popraš ven z otvoru v uzávěru.
Dávkování: 1-2 g / m2 - lezoucí hmyz (mravenec, šváb, škvor, rus aj.):
Rovnoměrně poprášíme místa výskytu (praskliny, škvíry, podlahy apod.) a jejich přístupové cesty do vnitřních prostor obydlí.
Létající hmyz (vosa, moucha, masařka, mol, komár aj.):
Popraš aplikujeme v místech největšího výskytu (např. skládky, okolí popelnic) a všude tam, kde hmyz usedá. Dávku lze zvýšit na 2-6 g/m3.

Vyvarujte se nadýchání popraše.
Nepoužívejte v místech, kde dochází k sílnějšímu víření prachu.
Popraš je vhodný do míst výskytu hmyzu, kde nelze použít postřik.
Nepoužívejte v prostorách, de jsou uskladněny potraviny a krmiva a kde se manipuluje s potravinami, krmivy a jídlem.
Chraňte děti a domácí zvñata před kontaktem s přípravkem.
Nepoužívejte na zvířata.

0,0
Bez hodnocení
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Napsat vlastní recenzi

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím